Artikels

ARTIKEL VAN CELINE

DE GRAAF R. & R. BIJL Verschillen in kwetsbaarheid en welbevinden en postlinguaal tussen prelinguaal dove volwassenen In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid Nr. 54, blz.. .. 505-519, 1999.

ARTIKEL VAN SARAH

Dr.T.Th van Eldik, prof. .. Dr. JW Veerman, prof. .. Dr Ph D. Een Treffers en Frank C. Verhulst. // Probleemgedrag en opvoedingsomgeving van dove kinderen//.Handboek Kind en Adolescent, 21, p. 232-251, (2000).

ARTIKEL Van LIEN

M.H. ENS-DOKKUM Risico's, risicofactoren en kansen in de ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis In: Tijdschrift voor Kindergeneeskunde Nr. 71, p. 180-189, 2003.

ARTIKEL VAN TALITHA

DE BRUIN, E. Netwerkhulpverlening aan dove mensen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 52, 1997, blz.. .. 621-632.

ARTIKEL VAN JELLE

H. Knoors Taalontwikkelingsstoornissen tien gevolge van Doofheid In: Handboek stem-spraak-taalpathologie, 2001.

ARTIKEL VAN ANGELIQUE

DE KEGEL A., DHOOGE I. & VAN DE WAELVELDE H. evenwicht, een Belangrijk Knelpunt in de motorische ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis. In: Stimulus, jg. 27, Nr. 3, 2008.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License