Bij Mensen Met Een Beperking

Een goed gehoor ligt aan de basis van de sociale, cognietieve en emotionele ontwikkeling van een persoon. Dat geldt ook voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. Onderzoek toont aan dat slechthorendheid duidelijk meer voorkomt bij mensen met een verstandelijke handicap dan bij mensen zonder verstandelijke handicap.

Er wordt aangetoond dat systematisch gehooronderzoek noodzakelijk en haalbaar is bij mensen met een verstandelijke handicap. Er wordt ook aangetoond dat de meeste mensen met een matig tot diep verstandelijke handicap testbaar zijn.

oor.jpg

Er valt op dat er weinig informatie over het voorkomen van gehoorproblemen bij mensen met een verstandelijke handicap in de literatuur terug te vinden is.
De meeste onderzoeken werden gedaan bij mensen met het syndroom van Down, mede doordat het syndroom van Down een sterk verhoogd risico op slechthorendheid inhoudt.

Ook slechthorende kinderen met een verstandelijke handicap hebben het nog heel moeilijk doordat ze taal en spraak moeten leren zonder dat ze een goede auditieve input bezitten.
Doordat een gehoorverlies een onzichtbare handicap is, gaat men de gevolgen van dit vaak toeschrijven aan andere oorzaken dan het gehoorverlies zelf.

Besluit

Allerlei onderzoeken hebben als resultaat dat gehoorverlies duidelijk veel meer voorkomt bij de doelgroep.
De auteurs roepen hulpverleners, ouders en therapeuten op om meer aandacht te besteden aan alle audiologische aspecten van personen met een verstandelijke handicap, want alleen met een gepaste interventie (aanpassen van hoorapparaten) kan de wereld van een persoon met een gehoorproblemen openbloeien.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License