Boeken

BECK G. & DE JONG E. Opgroeien in een horende wereld. Dove kinderen en adolescenten: ontwikkeling, problemen, psychische hulpverlening, Twello: Van Tricht, 1990

BIJL R. & GRAAF R. Geestelijke gezondheid van doven. Psychische problematiek en zorggebruik van dove en ernstig slechthorende volwassenen, Trimbos-instituut, Utrecht, 1998

DOORNKATE L. Copingstijlen bij volwassen doven. Vrije Universiteit, Amsterdam, 1994

ELDIK T. Psychische problemen, gezinsbelasting, gezinsfunctioneren en meegemaakte stress bij dove kinderen. Een klinisch–epidemiologisch onderzoek. Dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam, 1998

IJSSELDIJK F. De ontwikkeling van de woordenschat bij dove kinderen

KNOORS H. Exploratie van de gebarenruimte. Een onderzoek naar de verwerving van ruimtelijke morfosyntactische gebarentaalstructuren door dove kinderen met horende ouders. 1992.

LEM G.J. van der, & FORTGENS C. Totale communicatie en lezen. Twello: Van Tricht

TIJSELING C. Doof of zo? wegwijzer bij gehoorverlies. Utrecht, 2009

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License