Eindwerken

COBBAERT A. Wie niet horen kan, Moet voelen …: muziek bij dove en slechthorende kinderen. Ongepubliceerd eindwerk, 2004.

DENOO N. & WYBO J. Taalontwikkeling nl taalontwikkelingsstoornissen. Ongepubliceerd eindwerk, 2002.

DERYNCK N. Het lachende spel: speelplaatsspelen bij kinderen met een auditieve Beperking. Ongepubliceerd eindwerk, 2000.

ROSSEEL N. Horen Wat we zien: hoe leven we ermee?. Katho-Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2006.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License