Forum

Wij hebben ervoor gekozen een forum op te starten die niet openbaar is, enkel de leden van deze wiki kunnen op de stellingen reageren. Hieronder staan zeven verschillende stellingen met de ideeën van groepsleden.


Stelling 1: "Kinderen met een auditieve beperking hebben er meer baat bij als ze deelnemen aan inclusief onderwijs (naar een gewone school gaan), dan gespecialiseerd onderwijs volgen …"

Natuurlijk hangt dit af van welk soort auditieve beperking het individu heeft (is hij volledig doof en moet het aan de hand van gebarentaal communiceren, is het slechthorig,…)
Maar toch vind ik (Silke) dat als een individu met een auditieve beperking naar een gewone school gaat dit moet doen vanaf ze leerplichtig zijn. Zo kunnen de klasgenootjes wennen aan het individu. En zo kan ook het indivudu starten met het leerplan.
Maar ik denk wel dat het leerplan niet voor zoveel problemen zorgt maar eerder het contact met andere kinderen. Kinderen beseffen soms niet helemaal waarom die persoon niet goed kan horen en praten en gaan dan ook op zoek naar andere vriendjes. Dit zorgt dan als het ware voor vereenzaming van het individu, wat zeker niet ten goede komt van die persoon. Op die manier kan hij minder zelfvertrouwen ontwikkelen en nog minder sociale contacten aangaan.
les volgen, speciaal voor mensen met een auditieve beperking vind ik nog niet zo'n slecht idee, zo kan men ook meer aandacht besteden aan het probleem zelf en de persoon individueel helpen.

Ik (Angelique) vind dat er zeker professionele hulp nodig is bij kinderen met gehoorproblemen, en dit vooral in het beginstadium. Natuurlijk is het gunstig dat kinderen met een gehoorstoornis in het gewone onderwijs les volgen, maar kinderen kunnen zeer moeilijk zijn tegenover elkaar en dit zal dan net het zelfvertrouwen en het waardegevoel van een soort met gehoornissen verminderen.
Dus ik denk dat het erg afhankelijk is van wat de ouders belangrijk vinden. "Integratie in de maatschappij en met normale horende kinderen omgaan, van zeer specifieke zorg voor hun soort."

Ik (Sarah) kan me wel vinden in de antwoorden hierboven. Wanneer het mogelijk is om een soort met een auditieve Beperking naar een gewone school te laten gaan vind ik dat je ze dit moet laten doen. Het lijkt me voor het soort een grote straf als het dit niet zou mogen, zo laat je duidelijk zien dat er iets mis is met het soort. Natuurlijk als het echt onmogelijk is om gewoon onderwijs te volgen zouden we dan voor een andere oplossing moeten kijken. We moeten gewoon zorgen dat de kansen van de kinderen optimaal blijven en dat ze zich goed voelen in hun omgeving.

Ik (Talitha) kan wel akkoord gaan met deze stelling. Maar toch ook weer niet … Als ze inclusief onderwijs volgen denk ik dat ze meer het gevoel hebben dat ze bij de maatschappij horen. Maar, in een speciale school voor doven zijn ze meer op hun gemak, ze hebben er hun eigen cultuur en kunnen daar beter met elkaar omgaan en kunnen ze elkaar beter begrijpen. Ik denk dat het vooral afhangt van persoon tot persoon.

Ik (Celine) vind dat de kinderen die een auditieve beperking hebben zelf mogen kiezen naar welke school ze gaan. Ik denk dat dit het beste is voor iedereen.

Inderdaad Celine, ook ik vind dat dit een persoonlijke keuze is. Meer nog, ik vind dat de school moet toezien dat de klas er klaar voor is. Ik kan me voorstellen dat sommige klasgroepen er meer voor open staan dan andere. Aan de andere kant vind ik Inclusie minder gepast en gaat mijn voorkeur naar separatie (separatie hoeft niet altijd negatief te klinken). Een school waar enkel doven les volgen zorgt volgens mij voor een beter zelfbeeld, op meer kans op het ontwikkelen van social networks en meer kans zelfontplooiing. Als je als enige slechthorende / dove in een klas met horende leerlingen zit ben je de Witte Raaf en gaat dit ofwel een positieve invloed hebben ofwel een negatieve Invloed. De vraag is dan of je dit risico nemen kan? (Jelle)


Stelling 2: "Iedereen zou gebarentaal moeten leren voor het geval dat ze iemand tegen komen met een auditieve beperking."

Volgens mij (Celine) moet niet iedereen gebarentaal leren maar als ze dit willen en het dus ook doen, vind ik dat ze er een beloning voor moeten krijgen. Zoals sommige personen krijgen nu een premie als ze tweetalig zijn, ook een premie geven aan degene die gebarentaal kunnen en kennen.

Ik (Everly) denk persoonlijk dat dit een beetje zinloos is … Men leert toch ook geen chinees tegen dat hij / zij een Chinees tegenkomt.

Ik (Jelle) denk niet dat dit noodzakelijk is. Het is natuurlijk een meerwaarde als je het kan, maar om het iedereen te leren …
sommige mensen zullen het compleet nutteloos vinden en anderen zullen het graag leren. Ikzelf zou wel graag een basis leren maar ik denk dat het op latere leeftijd moeilijk is om gebarentaal aan te leren. Het is dus een persoonlijke keuze om het dan al dan niet te leren.

Ik (Everly) herzie mijn mening en sluit mij aan bij de bedenking van Jelle. Het is inderdaad een persoonlijke keuze die je neemt, aangezien iedereen er een verschillend standpunt op nahoudt.

Ik (Sarah) sluit mij aan bij de bedenking van Jelle. Ik denk niet dat het noodzakelijk is om iedereen dit te gaan aanleren, waarschijnlijk zal niet iedereen daarvoor openstaan. Ik heb wel bewondering voor personen die dit willen proberen al denk dat het wel niet zo eenvoudig is om dit te leren. Persoonlijk zou ik nu geen gebarentaal leren omdat ik het niet nodig heb in mijn omgeving om te kunnen communiceren. Moest er zich nu een persoon met een auditieve berperking in mijn familie of in mijn vriendenkring bevinden zou ik geen minuut aarzelen om dit wel te doen. Ik zou het jammer vinden dat ik omwille van een gebrek aan kennis van gebarentaal niet zou Kunnen communiceren met die persoon.

Ik (Lien) ga akkoord met Sarah. Niet Iedereen moet gebarentaal gaan aanleren. Wel heb ik veel bewondering voor personen die dit wel kunnen. Volgens mij is het alleen maar nodig om gebarentaal aan te leren als dit nodig is in je dichte omgeving. Daarnaast blijft, zoals Jelle al zei, het een keuze die ieder voor zich maakt.

(Talitha) gaat hiermee niet akkoord. Gebarentaal leren vergt heel wat tijd en ik vind het nutteloos als men nooit met iemand in contact zou komen die een auditieve beperking heeft. Als je in dit werkveld stapt zou het wel van pas komen, of wanneer je toevallig iemand leer kennen die doof is. Je kunt het dan ook nog aanleren als je dit zelf wilt.


Stelling 3: "Producenten van MP3's en iPod's zouden zich verplicht aan een maximumvolume moeten houden. Zodat gehoorschade zo goed als onmogelijk is."

Ik (Sarah) vind dat dit zou moeten. Een beetje preventie kan geen kwaad!
Als men zo de schade kan verminderen dan is dit zeker een goed plan en steun ik het volledig.

Ik (Everly) heb deze stelling bedacht en ga er ook mee akkoord. Zoals Sarah zegt is preventie een Belangrijke pijler omtrent gezondheidszorg.
'Voorkomen is beter dan genezen' verleden perfect bij deze stelling …

Deze stelling lijkt me vanzelfsprekend. De producent van dergelijke producent heeft hier volgens mij een verantwoordelijkheid. Zeker in onze tijd beginnen kinderen / jongeren steeds vroeger gebruik te maken van deze producten. Als de meesten staan ze nemen ze het er niet bij stil wat voor risico's geluid op het maximum zetten. Daarom vind ik dat de producent met deze gedachte zijn verantwoordelijkheid moet dragen. (Jelle)

De producent mag dan wel een maximum opleggen maar de eindverantwoordelijkheid ligt nog altijd bij de jongeren zelf. Ik vind dat jongeren zelf moeten kunnen beslissen hoe luid ze hun muziek zetten. Het doet immers deugd als je op een slechte dag je muziek heel hard kan zetten. Ook is het gehoorvermogen bij ieder van ons anders. De ene hoort gewoon beter dan de andere…
Ook is het zo dat je wanneer je op een fuif bent de muziek dan ook veel stiller zou moeten staan, wat de sfeer van het feestje verpest.
Aan de andere kant vind ik het wel een goed idee maar ik vind toch dat de jongeren zelf moeten kunnen beslissen hoe luid hun muziek in de oren klinkt. (Silke)

(Talitha) Dit kwam laatst in het nieuws. Nu heb ik dus een Mp3 die helemaal niet zo luid gaat en ik moet zeggen dat dit soms wel irritant is. Wanneer ik op een luidruchtige ouderwetse boemeltrein zit hoor ik op het maximum mijn muziek al niet zo goed meer. Andere Ipods of Mp3's gaan dan wel oorverdovend luid. Zo zit ik soms wel eens op de trein dat ik iemand zijn muziek hoor wanneer die een paar zetels verder zit. Hier stoor ik mij dan aan. Er zou dus wel degelijk een maximum moeten zijn, maar ze moeten ook niet overdrijven en ze allemaal zo stil laten gaan zoals die van mij. Muziek moet je horen en begrijpen en je op kunnen concentreren. Je zou je niet moeten concentreren om de muziek zelf te horen.


Stelling 4: "Moeten gehoorapparaten gratis worden voor iedereen die er een nodig heeft? …"

Het lijkt me een goed idee. Maar kan en wil de overheid hier financiele ruimte voor maken?
Er bestaan verschillende soorten toestellen, de een wat duurder dan de andere. Maar ik vind het in principe dat gratis zou moeten zijn. Tegenwoordig kan je beroep doen op je ziekenfonds om een terugbetaling te krijgen, maar dit dekt niet alle kosten. Volgens mij is dit wel al een stap in de goede richting … (Jelle)

Dit zou natuurlijk een goede zaak zijn, aangezien er een redelijk brede doelgroep bestaat. Toch vrees ik ervoor, zoals Jelle vermeldde, dat de overheid hier niet meteen een financiele hap voor wil doen. Wat wel haalbaar zou kunnen zijn, is het grotendeels terugbetalen van gehoorapparaten. Preventie is een heel belangrijke pijler, zo voorkomt men deze discussie gedeeltelijk. Door preventief op te treden in allerlei situaties, kan al veel gehoorschade voorkomen worden. (Everly)

Dit zou ik een heel goed initiatief vinden, omdat die mensen er meestal niet zelf iets kunnen aan doen maar het is financieel echt onhaalbaar. Als je mensen met een auditieve beperking steunt zou je ook van de mensen sterven in een rolstoel zitten van personen met een visuele beperking hun kosten moeten terugbetalen en ik ben er zeker van dat de overheid gewoon niet voldoende geld heeft hiervoor. (Celine)

Ik zou het mooi vinden moest dit lukken. Een gratis gehoorapparaat voor iedereen die er een nodig heeft, het klinkt goed. Alleen vrees ik er voor dat dit niet directe het geval zal zijn. Er zijn veel mensen met een auditieve Beperking en ik denk dat het wat onhaalbaar is iedereen dit gratis te schenken. Wel zou het een mooi gebaar zijn. Maar zoals Celine ook zei, als je begint met mensen met een auditieve beperking dit gratis te geven moet je dit voor personen met een beperking en andere ook doen. Ik denk nu niet dat de overheid daar direct voor kan / wil zorgen. Maar zoals Jelle eerder vermeldde kan je nu al voor vele zaken beroep doen op je ziekenfonds waardoor je al een deel van de kosten terugbetaald krijgt. Dit is zeker een goede zaak. (Sarah)

(Talitha) Dit zou natuurlijk prachtig zijn als dit zou lukken, maar ik denk niet dat dit mogelijk is. Het is duur en van waar zou het geld hiervoor komen? Belastingen? Ik hoor nu al niet anders of klagen en zagen over hoe hoog de belastingen zijn. Ik denk dat ze beter eerder moeite zouden moeten doen om deze niet te duur te maken zodat ze zo arme mensen kunnen bijstaan die een gehoorapparaat nodig hebben.


Stelling 5: "Ook dove mensen kunnen auto rijden, ook al horen ze het bijvoorveeld niet als er wordt geclaxonneerd."

Dove mensen kunnen naar mijn mening zeker autorijden. Kijk naar mensen die de muziek in hun auto oorverdovend luid zetten. Ze horen beslist niets van het verkeer rond kip. Dove mensen kunnen extra goed gebruik maken van hun andere zintuigen. Zo is kijken het allerbelangrijkste in het verkeer. Het niet horen van sirenes vormt ook geen probleem daar zijn immers zwaailichten voor. Volgens mij gaan dove mensen, bewust van hun beperking, meer geconcentreerd rijden. (Lien)

Doven zijn bijzonder visueel ingesteld, wat ze niet horen zien ze wel. Ik denk dus niet dat het direct een probleem is wanneer je doof bent en met een auto rijd. Deze personen zijn er zich dan ook ten zeerste van bewust dat ze het geluid niet kunnen waarnemen. Daarom gaan ze hunandere zintuigen optimaal gebruiken. Ik denk dat personen sterven veel alerter zijn er daardoor dus zeker veilig in het verkeer. (Sarah)

Wat Lien en Sarah zeggen klopt zeker maar toch zou ik het gevaarlijk vinden, stel je voor dat jij met je brommertje in de dode hoek van zijn wagen zit. Als hij bijvoorbeeld indraait en jij claxonneert, Hij hoort het misschien niet en dan lig je daar … (Celine)

Zeker kunnen doven met een auto rijden. Zoals Sarah zegt, de visualiteit is veel sterker bij mensen met een auditieve Beperking. En ik denk eerlijk gezegt dan deze mensen misschien extra voorzichtig zijn op de weg integenstelling tot bepaalde andere mensen.
Wat Celine zegt is ook wel waar. Maar er zijn ook mensen die niet meer goed zien en toch rijden. Dus voor de mensen met een auditieve beperking is dus extra voorzichtig zijn een must. (Angelique)

Als doven niet in de auto kunnen rijden dan zouden ze zeker geen rijbewijs behalen. Ik ken persoonlijk een dove man, waar ik al enkele keren mee getourd heb in de auto. Soms doet hij gekke toeren achter het stuur, maar(met alle respect) dat lijkt me meer aan hem te liggen dan aan zijn beperking.
dus misschien de stelling nuanceren: doven kunnen even goed auto rijden dan horende bestuurders.

(Talitha) Ik denk dat het moeilijk is hier een goed antwoord op te geven. Zelf ken ik geen dove mensen dus ik weet niet hoe ze zijn en hoe hun reflexen zijn. Wanneer ik eerst de stelling las dacht ik, doven die auto rijden is onmogelijk. Maar dan bedacht ik dat er ook domme roekeloze mensen bestaan die in auto rijden. Waarom zouden deze domme mensen dit kunnen en doven niet? Als je soms mensen HOORT voorbijrijden wil dit zeggen dat de mensen in de auto alles rondom hen ook niet horen. Zij maken zichzelf doof. En het is niet omdat je niets hoort, dat je niets ziet. Dus naarmate ik meer nadacht over de stelling besliste ik dat een dove toch in auto kan rijden.


Stelling 6: "Personen met een auditieve beperking kunnen niet dansen, want ze horen de muziek niet."

Dit is misschien wel zo, maar er bestaan hier wel alternatieven voor. Zo wordt ook hier de moeite van een gehoorapparaat duidelijk, op die manier kunnen mannen toch enigzins de muziek horen en op het ritme dansen. Ook is het niet onmogelijk dat slechthorigen de bas horen van de muziek, en daarop perfecte kunnen dansen.

Ik ben zeker dat het mogelijk is voor doven en slechthorenden om toch op muziek te dansen, er moeten zeker methoden bestaan om dit mogelijk te maken voor hen. (Sarah)

Volgens mij kan dit wel. Zo heb ik al gehoord van een trilvest. Deze vest zou meetrillen met het ritme van de muziek en het op deze manier mogelijk maken voor doven om te dansen. (Lien)

Ik heb ook al eens iets van sterven trilvest maar ook van trillingen in de grond ofzo gehoord. Zo voelen de doven de muziek aan, dit vind ik zeer goed willen zo kunnen personen met een auditieve beperking ook eens uitgaan. (Celine)

Neen, daar ben ik niet mee is. Net als celine vind ik dat dove mensen wel kunnen dansen. Niet Omdat ze geen muziek horen dat kunnen ze trillingen van de bas niet kunnen voelen, en dit is de basis voor ritme, dus mensen met een auditieve beperking kunnen zeker dansen, van het bewegen op muziek. (Angelique)

Ik denk dat sommige dove mensen of slechthorigen beter kunnen dansen dan gewone mensen die het ritme/de muziek wel horen en voelen. Je hebt gewoon een gevoel voor ritme en dit is bij doven en slechthorigen niet anders. Je kunt als dove/ slechthorige de bas voelen (zoals jij en ik die ook kunnen voelen in de buik) en zo het beste van jezelf geven op de muziek. (Silke)

Pure onzin! iedereen kan dansen! is het nu op de maat van de muziek of niet, naar mijn weten kan iedereen bewegen met zijn lichaam en dus ook dansen (dan heb ik het niet over mensen met verlammingen e.d.). Natuurlijk is dit mijn interpretatie van dansen. wat 'mooi dansen' of 'dansen' is, is heel subjectief.(Jelle)

(Talitha) Wanneer ik naar hardcore luister hoor ik soms: 'Die bass die moet je niet horen, die moet je voelen!' Dove mensen op een fuif die voelen gewoon het ritme aan en dansen hier op.


Stelling 7: "Personen met een auditieve beperking kunnen indien nodig met hulp en een aantal aanpassingen een gewoon leven leiden en volwaardig zoals iedereen."

Ik ga hier zeker mee akkoord. Deze personen zijn mits een beetje hulp erg zelfstandig. Het moet wel niet gemakkelijk zijn een auditieve beperking te hebben, maar daar leer je volgens mij gewoon mee leven. Deze mensen kunnen net zoals ons communiceren maar gewoon op een andere manier. (Sarah)

Ook ik ga hier mee akkoord maar volgens mij hebben die personen al een volwaardig leven.
Wanneer iedereen rekening houdt met de mogelijkheden en de beperkingen van die persoon, kan hij een volwaardig leven leiden en volgens mij houden de meeste personen daar wel rekening mee. (Celine)

De eerste stap tot een 'normaal leven' in de zin zoals je kan leven, is vrede nemen met jezelf en je beperking beschouwen als een deel van jezelf. Als de persoon met een auditieve beperking zijn beperking heeft aanvaard kan hij normaal leven. Toch al voor een groot stuk '' … Zo heeft de persoon ook meer kracht om met zijn beperking te leven. En de dag van vandaag zijn er al vele mogelijkheden tot materiële hulp.

Met deze stelling ga ik 100 percent akkoord. Natuurlijk kan je jezelf de vraag stellen: "wat is een normaal leven?" "heb ik als horende mens dan wel een normaal leven??" (Jelle)

(Talitha) Dove mensen zijn ook gewoon mensen. Zij leven iets anders dan ons maar ze hebben zeker ook een volwaardig leven!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License