Tijdschriften

BIJL R. & GRAAF R. Prevalentie en relevante achtergrondkenmerken van Ernstige Doofheid en slechthorendheid. In: Engels Tijdschrift voor Geneeskunde, Nr. 142, 1998

DE BRUIN E. Netwerkhulpverlening aan dove mensen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 52, 1997, blz.. .. 621-632.

DE KEGEL A., DHOOGE A. & Van Waelvelde H. Evenwicht, een Belangrijk Knelpunt in de motorische ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis. In: Stimulus, jg. 27, Nr. 3, 2008.

Ander werk van de Geselecteerde auteurs

DHOOGE I. Duizeligheid bij bejaarden In: Tijdschrift voor Geneeskunde, Nr. 7, 1996.

DHOOGE I. Oor-en Gehoorproblemen bij het syndroom van Turner In: Tijdschrift voor kindergeneeskunde, jg. 70, nr.3, 2002.

DHOOGE I. Vroegdetectie van gehoorstoornissen bij kinderen. Noodzaak aan screening? In: Tijdschrift voor Geneeskunde, Nr. 22, 1994.

VAN WAELEVELDE H. Motorische ontwikkelingsproblemen In: Signaal, significante voor professionele hulpverlening, jg. 9, Nr. 31, 2000.

Bibliografie van artikels uit tijdschriftenlijst

BIJLMAKRS. I & STRART M. De stilte doorbroken. Aandacht voor hoorproblemen bij dementie. In: Denkbeeld, jg. 21, nr.1, 2009.

COLSON W. Lawaaislechthorendheid nl spraakverstaan. In: Patiƫntenzorg: het medische tijdschrift voor nascholing, jg. 32, nr.6, 2009.

DE BRUIN E. Netwerkhulpverlening aan dove mensen. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid. 52, 1997, blz. 621-632.

DE RAEVE L. Invloed van de vroege gehoorscreening op de resultaten na cochleaire implantatie In: Tijdschrift voor geneeskunde, Nr. 3, 2006.

DE VRIES A. & HERMANS D. & H. Knoors: Passend ondewijs in de tinschool: dove, slechthorende en horende leerlingen samen naar school. In: Van horen zeggen, jg. 50, Nr. 1, 2009

DIRKS E. & Wiefferink K. & S. KEF Emotioneel en sociaal functioneren welbevinden van kinderen met een auditieve Beperking In: Van Horen Zeggen, jg 49, nr.6, 2009.

GEUZE J. Gebaar met je baby. In: Van horen zeggen, jg.48, nr. 1, 2007.

KORVER A. & JONGEJEUGD B. Permanente Gehoorverlies in de prelinguale fase bij kinderen met een niet-afwijkende uitslag bij Neonatale gehoorscreening In: Engels Tijdschrift voor Geneeskunde, jg. 152, Nr. 8, 2008.

MERKUS P. & VAN FURT A. & GOVERT S. Doofheid na Bacteriƫle meningitis bij jonge kinderen: ingrijpen voor de cochlea is geobliteerd In: Engels Tijdschrift voor Geneeskunde, Nr. 22, Jrg. 151, 2007.

MICHELOTTI I: Gebaren Niet alleen goed voor Doven en Slechthorenden In: Pedagogiek in Praktijk magazine, jg. 15, Nr. 51, 2009.

VAAL J., GUSSELKLOO J. & DE KLERK M. Gecombineerde visus-en gehoorbeperking: naar schatting bij 30.000-35.000 35-plussers in Nederland In: Engels Tijdschrift voor Geneeskunde, jg. 151, Nr. 26, 2007.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License