Tips

De groep doven en slechthorenden is een grote en groeiende groep en daarom kunnen enkele communicatietips wel handig zijn. Let bijvoorbeeld op de volgende punten1 wanneer u communiceert met zo een persoon:

tip.jpg
 • Spreek langzaam en articuleer duidelijk. Een normaal stemgeluid/ stemvolume gebruiken omdat hard spreken en overdreven spreken in afzonderlijke lettergrepen het mondbeeld vervormen en woorden verminkt kunnen overkomen.
 • Zorg dat de slechthorende kan zien wat u zegt. Iemand die slecht hoort, ondersteunt het gehoor met de ogen. Gezicht en lippen moeten zichtbaar zijn voor spraakafzien. Ook lichaamstaal heeft een belangrijke communicatieve functie.
 • Benader de plots- of laatdove niet onopgemerkt van achteren; de plots- of laatdove hoort u niet aankomen en zal zeer waarschijnlijk schrikken.
 • Schreeuw niet, want dat helpt toch niet.
 • Zeg niet: "Oh, dat is niet belangrijk!", of "Oh, dat vertel ik je straks wel." Als u dat doet, beslist u wat de plots- of laatdove wel of niet moet weten. Een plots- of laatdove wil zelf graag beoordelen, of iets wel of niet belangrijk is.
 • Wees duidelijk en direct, vertel wat u wilt zeggen zonder veel omhaal, zonder veel bijzinnen en omwegen.
 • Gun iemand af en toe een rustpauze. In een gesprek, in een discussie. Maar zeker bij ruzies of onenigheid. Een dove kan zo moe worden van de communicatie dat hij of zij niet meer kan opnemen wat er gezegd wordt.
 • Een dove kan de sterkte van zijn eigen stem niet afstemmen op het omgevingsgeluid. Vraag hem of haar wat harder of zachter te praten als dat nodig is.
 • Spring niet van de hak op de tak, want dan moet de dove te snel overschakelen
 • Gebruik mimiek en gebaren die aansluiten op de boodschap.
 • Gebruik zo weinig mogelijk vreemde woorden.
 • Als u de persoon wilt aanspreken, tik hem dan aan om zijn aandacht te vragen.
 • Spreek op korte afstand, want hoe korter de afstand des te minder de ontvangst kan worden gestoord. Maak uw zinnen niet te lang en articuleer duidelijk.
 • Let op omgevingsgeluid (bijvoorbeeld ramen sluiten, computer uitzetten)
 • Heb geduld. Herhaal zo nodig uw uitleg met andere woorden; dit vergroot de mogelijkheid voor de slechthorende om u te begrijpen. Schrijf kernbegrippen op. Check van tijd tot tijd of hetgeen gezegd is ook begrepen wordt.
 • Houd er bij het maken van afspraken rekening mee, dat gesprekken vanwege de auditieve beperking langer duren.
 • Als de persoon slecht verstaanbaar is, laat hem/haar dan ook kernpunten opschrijven.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License